Landbrukshøgskolen i Ås

Rehabilitering av Urbygningen
(Frilanse for 4B Arkitekter AS)

TEGN ved Knut E. Kittelsen er engasjert av 4B Arkitekter AS til detaljprosjektering av rehabilitering av Urbygningen på Ås Landbrukshøgskole. I teamet har han prosjektert nytt isolert tak med tilbakeføring av opprinnelige detaljer tilpasset nye krav til ventilasjon og lufting. Han har også prosjektert nytt hus for utvendig plattformheis i stål og glass. I interiøret har han designet ny kaffebar og lamper til festsalen