Frydenlunds Bryggeri / Høgskolen i Oslo

Høgskolesenter innpasset i fraflyttet bryggeri 1992-1995

(fra tiden som medeier i 4B Arkitekter AS)

Frydenlunds bryggeri flyttet ut og Høgskolen i Oslo flyttet inn.

4B Arkitekter vant arkitektkonkurransen om reguleringsplanen og tegnet ca 50% av bebyggelsen.

Knut E. Kittelsen var medarbeider i konkurransen og hadde siden ansvaret for detaljprosjektering av fasader og glasstak til Anna Sethnes hus (P52) og Eva Balkes hus (P48). Han har også jobbet med "Fyrhuset" fram til søknad om byggetillatelse