Det odontologiske fakultet (UiB)

Vestlandspanel i glass i Bergen
(Frilanse for Kristin Jarmund Arkitekter AS)

TEGN ved Knut E. Kittelsen har vært engasjert av Kristin Jarmund Arkitekter AS til hovedprosjekt og detaljprosjekt til nybygg for tannlegehøgskolen i Bergen. Han har hatt ansvar for prosjektering av glassfasader og inngangsbaldakiner. Han har også deltatt i utviklingen av vandrehallen og de små hvite volumene mot veien (auditorier og bibliotek). Detaljprosjektet var ferdig i desember 2009