Samferdselsbygg

Hurtigruteterminalen i Bergen - Parkeringshuset 2006

Hurtigruteterminalen i Bergen 2006- Parkeringshuset

Idé og prosjektering hovedprosjekt ved Knut E. Kittelsen. Detaljprosjektering ved Åsmund Skard, 4B. Frilanse oppdrag for 4B Arkitekter AS i samarbeid med logg arkitektur as.

Parkeringshuset er bygget som del av ny fergeterminal for Hurtigruten. P-husets størrelse og nærhet til et gammelt sjøbodmiljø som skal restaureres og bli et tilskudd til kaifronten, var en utfordring.

En stor struktur som historisk har en kontrasterende sammenheng med sjøboder langs norskekysten, er fiskegjelet. Store trestativer for opphenging og tørking av fisk. Ved å la fasaden mot sjøbodmiljøet bli en abstraksjon av et stort nordnorsk fiskegjel, tilpasser den seg sjøbodmiljøet gjennom en kjent kontrast, samtidig som den gir assosiasjoner til Hurtigrutens forbindelse til Nord-Norge.

Fiskegjelet består av et stativ med abstraherte "fisker" i aluminium. En liten slakk i opphenget skal tillate fiskene å bevege seg litt med vinden og reflektere havflaten og himmelen.

P-husets øvrige fasader er utført i hvit tegl med lange slisser og viderefører fergeterminalens formspråk og materialbruk. Slissene og luftigheten i "fiskegjelet" sørger for utlufting av P-huset.