Det Kongelige Slott

Kongeboligen (Frilanse for 4B Arkitekter AS)

TEGN arkitektur og design as v / Knut E. Kittelsen har vært engasjert av 4B Arkitekter AS til detaljprosjektering av nye innredningskomponenter i den nye kongeboligen. Detaljer og bilder er ikke tilgjengelig