Bygdøy Kongsgård

Nytt i gammelt interiør (Frilanse for 4B Arkitekter AS)
TEGN arkitektur og design as v / Knut E. Kittelsen har vært engasjert av 4B Arkitekter AS til detaljprosjektering av nye innredningskomponenter tilpasset det gamle historiske interiøret. Detaljer og bilder er ikke tilgjengelig