Eidsvollbygningen 2014- Tilbakeføring til 1814

Uvanlige utfordringer (Frilanse for 4B Arkitekter AS)

TEGN arkitektur og design as v / Knut E. Kittelsen har vært engasjert av 4B Arkitekter AS til detaljprosjektering av nye rekonstruerte komponenter:

  • Takarker og loftsluke
  • Detaljer i forbindelse med tak over entréhallen
  • Grue med bakerovn
  • Alle utvendige trapper og bro i treverk
  • Bidratt med råd til utvikling av stål og glassbroer i hvelvkjelleren

Prosjekteringen er utført i samråd med Riksantikvaren, arkeologer, historikere og utførende. For prosjektet som helhet kfr. Statsbygg, Riksantikvaren, Eidsvoll 1814 og 4B Arkitekter AS


Grue med bakerovn
Rekonstruksjon av grue med bakerovn. Originalen ble revet ca 1890 i forbindelse med refundamentering av Eidsvollbygningen. Spor i tak og gulv, plantegninger fra tiden rundt 1800, studier av analoge eksempler fra samme tidsepoke samt beskrivelser i branntakster og personlige brev ligger til grunn for tolkningen som er utført i prosjektet

Utvendige trapper
Det er ikke funnet tegninger til bro og trapper. De opprinnelige er revet og erstattet med nye i flere omganger siden 1814. Plan- og snitt-tegningene fra ca 1800 viser imidlertid den antatte opprinnelige hovedform. Skriftlige kilder peker i samme retning. Prosjekteringen er basert på dette og på analoge forbilder fra samme periode.

Tegningene under viser broen og to av trappene