Modellbygging

Rena stasjon 1887
Bildet viser første del av en rekonstruksjon i målestokk 1:160 av Rena stasjon på Rørosbanen. Modellen ble vist på en utstilling i England i 2010. Mer om denne modellens utvikling, se bloggen Rena 1900.