Kulturbygg


Bornholms Museum 2003

Åpen internasjonal arkitektkonkurranse.
Utvidelse / tilbygg til Bornholms Museum i Rønne by, Bornholm.

Inngangshall og kafé på bakkeplanet i ny forbindelsesfløy med temautstillinger og temporære utstillinger i etasjen over. Faste historiske temaer i en vertikal akse samlet i en rotunde. Ramper i rotundens periferi forbinder planene til takterrasse med utsyn over byen og havet. Administrasjon og verksteder er samlet i de eksisterende gamle bygninger.

(Perspektivtegning Ole Krogness)
Plan K og plan 1
Plan K og plan 1
Plan 2 og snitt/fasader
Plan 2 og snitt/fasader
Plan 3 og snitt
Plan 3 og snitt
Situasjonsplan
Situasjonsplan