To små tomannsboliger

 
 
Boliggruppe for liten tomt
Boligene i to etasjer er tegnet for best mulig utnyttelse på en liten tomt og samtidig være underordnet eksisterende boliger. Et svakt skrånende terreng er utnyttet til å etablere inngang på trappens repos. Nettoareal pr bolig er 77m2. Tegnet i 2000
Typiske planer og fasader mot hager
Typiske planer og fasader mot hager
Typiske inngangsfasader i skrånende terreng
Typiske inngangsfasader i skrånende terreng