Boliggruppe i skrått terreng

Tomannsboliger i gruppe
Fem horisontaldelte tomannsboliger organisert med en liten leilighet øverst og en stor leilighet over to etasjer med hybelleilighet i nederste etasje. Den minste boligen har to små leiligheter. En smal bygningskropp med 6m bredde på 14m brede tomtestriper gir maksimal utnyttelse av veglengden. Plankonseptet er fleksibelt i lengden og utnytter dermed tomtens varierende dybde. Plan og fasader viser kun det lengste bygget (til venstre i planen)
Tegnet i 1999
Hus 1 plan 1
Hus 1 plan 1
Hus 1 plan 2
Hus 1 plan 2
Hus 1 plan U
Hus 1 plan U
Fasaderekke mot veg
Fasaderekke mot veg
Inngangsfasade
Inngangsfasade
Hus 1 hagefasade
Hus 1 hagefasade