Enebolig i Oslo

Enebolig for filmelsker med stor familie

En 100m lang tomt svakt skrånende mot vest ga plass til en stor enebolig, en mindre bolig og et hybelhus med garasjer / carport

Eneboligen skulle ha plass til en barnerik familie med mange interesser. Det ble plass til et eget filmrom i underetasjen og et tårnrom for studier og stillhet. Huset er delt i en privat soveromsfløy kledd i gråskimrende osp og en felles del i sekkeskurt tegl.
Kjøkkenet er plugget inn i hjørnet mellom de to fløyene.
Fellesdelens midte går over to plan med galleri som forbinder siderommene.
Adkomst er fra nord. En "formell" hage mot vest knytter forbindelse til filmrommet. Mot sør finnes en "uformell" hage for lek og en liten kjøkkenhage. Tegnet i 2000-2001