Enebolig i Ås

En gammel hytte skulle erstattes med drømmeboligen

Tomta, en bratt kolle opp fra en liten stikkveg. Et platå på toppen med en vakkert beplantet hage. Den bratte 10m høye skrenten mot vest var en stor utfordring. Nye steinmurer danner ramper til garasjen i plan u og videre opp til inngangen og soveromsavdeling i plan 1. Ny terrengtrapp fører opp til hagen.
Husets hovedplan, 2.etasje, ligger vinkelrett på de to nedreste etasjene og tar plassen til den gamle hytta. Den har god kontakt med hagen i sør og utsikten mot vest.

Ved å legge ganglinjer langs ytterveggene ble det mulig å redusere fasadehøyden mot hagen til et minimum. Dette bidrar til å videreføre intimiteten mellom hage og bygning som var en kvalitet som fantes mellom hytta og hagen. Tegnet i 1998