Boliggruppe i skrått terreng

Tomannsboliger i gruppe

Fem horisontaldelte tomannsboliger organisert med en liten leilighet øverst og en stor leilighet over to etasjer med hybelleilighet i nederste etasje. Den minste boligen har to små leiligheter. En smal bygningskropp med 6m bredde på 14m brede tomtestriper gir maksimal utnyttelse av veglengden. Plankonseptet er fleksibelt i lengden og utnytter dermed tomtens varierende dybde. Plan og fasader viser kun det lengste bygget (til venstre i planen)

Tegnet i 1999