Om kontoret

TEGN arkitektur og design as ble stiftet 1. juli 2002 og eies / drives av 2 partnere. Firmaet er en videreføring av Knut E. Kittelsens arkitektpraksis.

Knut Espen Kittelsen

908 55 087
Medeier
Sivilarkitekt mnal, medeier og daglig leder

Utdanning:
Diplom ved Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO)1977

Praksis:
1977 - 2000
Medeier og ansatt i
4B Arkitekter AS (Arkitektkontoret 4B A/S)

1984 -
Egen praksis
Knut E. Kittelsen, sivilarkitekt mnal

2002 -
Medeier og ansatt i
TEGN arkitektur og design as

1984 -
Frilanse oppdrag /engasjementer hos:
A38 arkitekter as, Høvik
Nyhus og Østlie A/S, Høvik
4B Arkitekter AS, Oslo
Kristin Jarmund Arkitekter AS, Oslo
Dyrvik Arkitekter AS, Oslo

Åsne Oma

922 57 589
Medeier
Kontormedarbeider, økonomi
Praktiserer også som spesialist i psykomotorisk fysioterapi mnff