Om kontoret

TEGN arkitektur og design as ble stiftet 1. juli 2002 og eies / drives av 2 partnere. Firmaet er en videreføring av Knut E. Kittelsens arkitektpraksis.

Knut Espen Kittelsen

Medeier

Sivilarkitekt mnal, medeier og daglig leder

Utdanning:

Diplom ved Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO)1977

Praksis:

1977 - 2000

Medeier og ansatt i

4B Arkitekter AS (Arkitektkontoret 4B A/S)


1984 -

Egen praksis

Knut E. Kittelsen, sivilarkitekt mnal


2002 -

Medeier og ansatt i

TEGN arkitektur og design as


1984 -

Frilanse oppdrag /engasjementer hos:

A38 arkitekter as, Høvik

Nyhus og Østlie A/S, Høvik

4B Arkitekter AS, Oslo

Kristin Jarmund Arkitekter AS, Oslo

Dyrvik Arkitekter AS, Oslo

Åsne Oma

Medeier

Kontormedarbeider, økonomi

Praktiserer også som spesialist i psykomotorisk fysioterapi mnff