Nyheter

Knut E. Kittelsen innehar disse godkjenningsområdene

Godkjenningsperiode: 13.12.2016 - 13.12.2019

Prosjekterende Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Ansvarlig søker

Tiltaksklasse 2

godkjenningsbevis.pdf

Vi er medlem av Arkitektbedriftene i Norgehttp://www.arkitektbedriftene.no/

Vi bruker kvalitetsstyringssystemet deres, MAKS 10. Vi benytter en mal derfra som vi definerer innholdet i sammen med tiltakshaver (byggherre) som grunnlag for avtale/kontrakt

Aktiviteter

Vi arbeider gjerne med små og mellomstore prosjekter innenfor tema:

  • Eneboliger
  • Boliger i grupper
  • Hytter
  • Samferdsel
  • Museum, utstilling
  • Kultur
  • Design / interiør

Vi tegner helst med et moderne uttrykk da dette gir størst frihet til å utnytte tomtens potensiale. Vi legger vekt på gode planløsninger og proporsjoner i en estetisk utforming.

Vi er positive til samarbeid med andre kontorer i små og store prosjekter og arkitektkonkurranser. Vi deltar gjerne i prosjekteringsteam med andre arkitektkontorer

Vi har pr.01.01.2019 ledig kapasitet for nye engasjementer og / eller oppdrag.

Kontakt

TEGN arkitektur og design AS
Gladvollveien 10 B
1168 Oslo
Mob.: 908 55 087
E-post: post@tegnas.no