Nyheter

Kunngjøring:


TEGN arkitektur og design as er i generalforsamling den 10.02.2020 besluttet nedlagt våren 2020. Begrunnelsen for å nedlegge firmaet, er at begge eierne nå i praksis er pensjonister. Knut E. Kittelsen, sivilarkitekt mnal kan fortsatt ta på seg mindre oppdrag og konsulenttjenester gjennom sitt enkeltmannsforetak. Hjemmesiden vil være oppe til 29.02.2020Knut E. Kittelsen innehar disse godkjenningsområdene

Godkjenningsperiode: 13.12.2016 - 13.12.2019

Prosjekterende Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Ansvarlig søker

Tiltaksklasse 2

godkjenningsbevis.pdf

Vi er medlem av Arkitektbedriftene i Norgehttp://www.arkitektbedriftene.no/

Vi bruker kvalitetsstyringssystemet deres, MAKS 10. Vi benytter en mal derfra som vi definerer innholdet i sammen med tiltakshaver (byggherre) som grunnlag for avtale/kontrakt

Aktiviteter

Vi arbeider gjerne med små og mellomstore prosjekter innenfor tema:

  • Eneboliger
  • Boliger i grupper
  • Hytter
  • Samferdsel
  • Museum, utstilling
  • Kultur
  • Design / interiør

Vi tegner helst med et moderne uttrykk da dette gir størst frihet til å utnytte tomtens potensiale. Vi legger vekt på gode planløsninger og proporsjoner i en estetisk utforming.

Vi er positive til samarbeid med andre kontorer i små og store prosjekter og arkitektkonkurranser. Vi deltar gjerne i prosjekteringsteam med andre arkitektkontorer

Vi har pr.01.01.2019 ledig kapasitet for nye engasjementer og / eller oppdrag.

Kontakt

TEGN arkitektur og design AS
Gladvollveien 10 B
1168 Oslo
Mob.: 908 55 087
E-post: post@tegnas.no